Леся Українка. «Хотіла Б я піснею стати»

На главную > Общество > Хобби > Леся Українка. «Хотіла Б я піснею стати»

Мета: опрацьовувати ідейно-художній зміст програмового твору Лесі Українки, пов’язуючи його з життям поетеси; з’ясувати основні мотиви даного вірша; розвивати вміння коментувати прочитане, логічно мислити, зіставляти, узагальнювати; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття поваги, любові до поетичної творчості Лесі Українки, прищеплювати інтерес до наслідків власної праці. Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь. Обладнання: портрет Лесі Українки, тексти її творів, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки). Хід уроку І.

організаційний момент II. перевірка домашнього завдання Заслуховування учнівських творів на тему: «Весна у рідному краї». Стисле надання відгуків на почуті творчі роботи III. актуалізація опорних знань 1. Конкурс «інтелектуал» 2.

Слово, за допомогою якого поетеса характеризує весну. (Щедра) 3. Стан, в якому перебуває лірична героїня вірша. (Самотність) 4. Дерево, про квітки якого згадується в поезії. (Яблуня) 5. Істоти, що супроводжують рух весни.

(Птахи) 1.3. Підсумки конкурсу. 2. Бесіда за питаннями: • Дайте визначення пісні як жанру художньої літератури. • Які пісні бувають? У чому їх призначення • В чому полягає значення пісень для людини? • Як Леся Українка ставилася до музики, пісень? • Хто є авторами пісень? Наведіть 2–3 приклади. IV. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів V. Основний зміст уроку 1. Вступне слово вчителя Пісня! Як багато вона важить у житті людини! У ній — минуле, сучасне і майбутнє. В ній найповніше виявилася душа народу. Українська пісня ніколи не відривалася від життя. Воно завжди було її джерелом і об’єктом відображення. Народна пісенність як дзеркало життя і поглядів трудових мас відзначається винятковою вірністю, бо ж вона вивірена багатим досвідом поколінь, відшліфована впродовж віків найталановитішими представниками народу, облагороджена чистим народним сумлінням. Саме в цьому — секрет її невмирущої поетичної краси і загальнонародного звучання. Отже, сьогодні на уроці ми дізнаємося про те, чому лірична героїня поезії Лесі Українки виявила бажання стати піснею. 2. Опрацьовування ідейно-художнього Змісту поезії Лесі Українки «Хотіла б я піснею стати» 2.1. Виразне читання твору. 2.2. Тема: бажання ліричної героїні вірша стати піснею, яка була б відомою в усьому світі. 2.3. Ідея: возвеличення прагнення творити красу і дарувати всім щастя. 2.4. Основна думка: пісня допомагає кожному мріяти про щастя, радість, долати життєві труднощі. 2.5. Жанр: лірична сповідь. 2.6. Аналіз поезії. Бесіда за питаннями: • Чому поетеса, на вашу думку, прагнула стати піснею? • Про яку ясну хвилину говорить у вірші Леся Українка? • Яке значення мала пісня в житті письменниці? • Чим пояснити прагнення Лесі Українки возвеличити волю? Хіба вона була ув’язненою? • Який епітет повторюється в поезії? Про що він свідчить? • Як даний твір поетеси пов’язаний з її життям? • Опишіть море, застосовуючи текст поезії («Хвилі прозорі», «море хибне, гучне»). Про що це свідчить? • Яким настроєм пройнятий твір Лесі Українки? Чим це пояснити? • Чи можна, на вашу думку, вважати шум моря його піснею? Пофантазуйте, про що воно співає? • Які враження на вас справила ця поезія Лесі Українки? 2.7. Художні особливості поезії Епітети: «ясна хвилина, “ясні зорі”», «спів дзвінкий», «хвилі прозорі», «море хибне», «щастя таємне»; Метафори: «вітер розносив луну», «поминути співом», «упасти на хвилі», «лунами мрії»; Повтори: «ясніші... яснії», «гучніше... гучне», «мої...», «моє...»; Порівняння: «Ясніші, ніж зорі яснії»; «Гучніші, ніж море гучне». 2.8. Гра «Мікрофон». «Пісня для Лесі Українки — це...» 2.9. Завдання. Складіть «Доміно» прагнень поетеси (стати піснею — «вільно по світі літати» — «поминути співом дзвінким» — «упасти на хвилі» — «буяти над морем») VI. Закріплення вивченого матеріалу 1. Проведення тестового опитування. 1. Леся Українка виявила бажання стати: А) легендою; б) піснею; в) казкою; г) мудрою порадою. 2. Поетеса прагне: А) возвеличити красу на землі; б) бути корисною суспільству; в) вільно по світу літати; г) порозумітися з природою. 3. Який прикметник-характеристика найчастіше використаний авторкою твору? А) Ясний; б) гучніший; в) прозорий; г) вільний. 4. Спів героїні поезії можна буде почути: А) на хвилях людських; б) на узбережжі моря; В) під зорями небесними; г) серед ланів широких. 5. Як Леся Українка характеризує свої мрії? Вони: А) ясні і гучні; б) крилаті й вільні; в) щирі й благородні; Г) чисті й прозорі. 6. Вітер у творі розносив: а) пісню поетеси; б) бризки морські; в) пахощі квітів; г) луну. 7. Щастя у поетеси: а) чарівне; б) таємне; в) приховане; г) здобуте в боротьбі. 8. Одним із бажань ліричної героїні було: а) піднятися на гору високу; б) буяти над морем; в) віднайти квітку щастя; г) насолоджуватися красою квітів. 9. На думку М. Євшана, пісня для Лесі Українки: а) потреба душі; б) завзятість під час роботи; в) вияв артистизму; г) вміння довести свою обдарованість. 10. Художній засіб, який допомагає Лесі Українки в поезії виявити свої почуття, ставши піснею: а) порівняння; б) епітет; в) метафора; г) повторення. 11. Спів поетеси під зорями буде: а) дзвінким; б) гучним; в) знайомим; г) тривалим. 12. Якими в поезії зображені хвилі морські? а) Каламутними; б) високими; в) прозорими; г) сяючими. Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал. 2. Робота на картках Картка № 1 1. Дослідіть, у чому Леся Українка вбачає призначення своєї пісні? Відповідь обґрунтуйте. 2. Що свідчити у творі про прагнення поетеси жити на благо інших, дарувати радість і добро всім людям. Наведіть переконливі аргументи, посилаючис

Вы прочитали ответ на вопрос Леся Українка. «Хотіла Б я піснею стати» и если понрвился материал то запиши в закладки - » Леся Українка. «Хотіла Б я піснею стати»? СКАЧАТЬ.
  • Леся Українка «Як дитиною, бувало…», «Тиша морська»
  • Мета: продовжити знайомити учнів з поетичною творчістю Лесі Українки, пов’язуючи її з біографією письменниці; проаналізувати, з’ясовуючи ідейно-тематичне спрямування, художні особливості поезій «Як дитиною, бувало...», «Тиша морська»; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, пам’ять, увагу, спостережливість, уміння виразно читати поетичні твори; узагальнювати, систематизувати висновки; активізувати словник учнів; виховувати почуття пошани, поваги до творчості Лесі Українки; стоїчні риси характеру (мужність, цілеспрямованість, наполегливість); прищеплювати інтерес до наслідків власної праці. Тип уроку: засвоєння нових
  • Леся Українка. «Давня Весна». Тема гармонійного єднання людини з природою
  • Мета: Продовжити знайомити школярів з поетичною творчістю Лесі Українки, зосереджуючи увагу на вірші «Давня весна»; з'ясувати його ідейно-художню цінність; розвивати культуру зв'язного мовлення, логічного мислення, вміння виразно читати художні твори, аналізувати їх зміст, формувати естетичні смаки; на прикладі життя і творчості Лесі Українки виховувати в учнів працелюбність, відчуття краси художнього слова. Тип уроку: Засвоєння знань і формування вмінь. Обладнання: Портрет Лесі Українки, її програмовий текст, учнівські малюнки до поезії «Давня
  • Ідея служіння художника народу в поезії Лесі Українки
  • Ніхто не може вибирати час, у яке живе, і народ, з якого веде свій рід. Лісі Українці призначено було бути дочкою народу, що страждав від чужого гніта, і творити в таких умовах, коли цей гніт перешкоджав соціальному й культурному розвитку рідного краю. Тому літератори вважали за обов'язок своєю творчістю прислужитися національному й духовному звільненню народу. Мотив ролі поета й поезії в суспільному житті Батьківщини часто трапляється у творчості багатьох попередників
  • ПЕЙЗАЖНА ЛІРИКА ЛЕСІ УКРАЇНКИ. «ХВИЛЯ», «СТОЯЛА Я І СЛУХАЛА ВЕСНУ»
  • Мета: ознайомитися з пейзажною та інтимною лірикою поетеси, схарактеризувати композиційні та ритмоме­лодійні особливості, образи-символи; розвивати на­вички ідейно-художнього аналізу поетичних творів; виховувати любов до «слова у вірші» як могутнього засобу впливу на духовність, інтелект людини. Тип уроку: комбінований. Обладнання: твори Лесі Українки, альбом «Леся Українка». ХідУроку  І. Актуалізація Опорних Знань, Умінь, Навичок Бесіда • У чому полягають жанрово-композиційні особливості лірич­ного циклу? • Як розкривається образ України в ліриці поетеси? • Як у ліриці Леся Українка
  • Тематичне оцінювання № 2. «Я і світ»
  • Мета: запропонованими різнорівневими завданнями виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок з вивченої теми; закріпити їх; розвивати увагу, спритність, рішучість, кмітливість, вміння акумулювати здобуті знання, формувати творче мислення школярів; виховувати працьовитість, наполегливість, відповідальність до дорученої справи; інтерес до наслідків власної праці; пунктуальність, навички раціонального використовування навчального часу. Тип уроку: контроль, корекція знань та вмінь. Обладнання: тестові завдання і питання для контролю за темою у 3-х варіантах. Хід уроку I. Організаційний

Обсуждение закрыто.