Драма-феєрія «лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа сюжету

На главную > Образование > Литература > Драма-феєрія «лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа сюжету

Мета: дати учням поняття про драматичну поему; розкрити Етапи зростання Лесі Українки в жанрі віршова­ної драматургії; дослідити фольклорно-міфологічну основу драми-феєрії «Лісова пісня»; розвивати зв’язне мовлення, логічне й образне мислення; ви­ховувати відчуття краси, добра, дбайливого став­лення до природи. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Обладнання: текст твору, ілюстрації до «Лісової пісні». Глибоким протестом проти міщанської заспокоєності, Самозадоволеності, зажерливості насичена «Лісова пісня», Побудована на якнайтонше відтворених поетесою народних Волинських легендах, найсамобутніший твір Лесі Українки, Фантастичний і реалістичний водночас, Ніжний і гнівний, сумний і глузливий. Читаючи цю драму, згадуєш і «Сон літньої ночі» Шекспіра, І «Снігуроньку» Островського, й Раутенделяйн Гауптмана,— Проте Лесина Мавка незрівнянна Й неповторна своєю національною особливістю, За своєю загальнолюдською значущістю. М. Бажан ХІД УРОКУ І. АктуалізаціяОпорнихЗнань, Умінь, Навичок Перевірка домашнього завдання Заслуховування усних виступів «Мотиви й образи лірики Лесі Українки», «Новаторство й індивідуальна неповторність стилю Лесі Українки». Іі. МотиваціяНавчальноїДіяльності. ПовідомленняТемиЙМетиУроку Леся Українка «силою свого генія… створила надзвичайно своє­рідну поему, піднесла її на небувалу в історії світової літератури височінь»(Б. Мельничук).

Творчість Лесі Українки — якісно новий Етап у розвитку української драматургії. За ідейно-художніми якостями, за рівнем мистецької досконалості вона є одним з най­вагоміших здобутків всесвітньої драматургії. Метою уроку є до­слідити драматичну спадщину поетеси, визначити провідні теми творів, опрацювати зміст драми-феєрії «Лісова пісня». Ііі. СприйняттяТаЗасвоєння учнямиНавчальногоМатеріалу 1. Теорія літератури Драматична поема — це жанр, що поєднує прикмети драма­тургії і поезії, це віршована п’єса, яка синтезує драматичний та ліричний, а також епічний способи відображення дійсності. Особливі ознаки драматичної поеми: • в її основі переважно психологічний конфлікт, конфлікт ідей, поглядів; • тяжіння до філософської узагальненості, поетичної умовності, символіки, міфологічності; • ліричність, емоційність, навіяні поетичними прологами, по­святами, ремарками, монологами; • білий п’ятистопний ямб, який дає змогу розмовляти в емо­ційно піднесеному тоні; • ідейний зміст твору, завершення тієї або іншої сцени, розгор­тання певної думки часто підсумовуються афоризмом. 2. Виступи учнів Загальна характеристика драматичної спадщини Лесі Укра­їнки (випереджальне завдання: учні підготували тези статті під­ручника). • Драматургія Лесі Українки — феноменальне явище в укра­їнській літературі: вона вражає новизною тем, гостротою соціально-психологічних конфліктів, філософськими узагаль­неннями, поетичною красою, високою культурою вірша.

При­страсне заперечення всього ворожого, реакційного, закосте­нілого в житті, утвердження гуманістичних ідеалів ведеться в її творах з позицій неоромантизму, який намагався розши­рити права особистості, визволити її від тиску юрби. • Прекрасно обізнана з історією й культурою народів Європи й Азії, письменниця зверталася до переломних етапів істо­ричного розвитку, відшукувала такі події, які були б спів­звучними українській сучасності. • Жанр драматичної поеми приваблював письменницю можли­вістю порушувати гострі суспільно-політичні, морально-етичні Проблеми у формі словесних поєдинків між носіями альтер­нативних поглядів, прихильниками радикальних чи консер­вативних ідей. • Драматична поема дає ширший простір для виявлення суб’єк­тивного ставленнія автора до зображуваного, а звідси її емо­ційність, задушевність, схвильованість.

Монологи персонажів, особливо так звані внутрішні, сприяють виявленню їх психіч­ного стану, загостренню ідейних конфліктів. • Однією з перших спроб Лесі Українки в цьому жанрі стала лі-рико-драматична поема «Одержима» (1901), написана на основі євангельського мотиву — вчення Ісуса Христа про любов до ближнього, незважаючи на те, чи він друг, чи ворог. • У драматичних поемах «Вавилонський полон» (1903) і «На руї­нах» (1904) Леся Українка по-новому осмислює події, пов’язані із загибеллю Стародавньої Іудеї, її завоювання Вавилоном. У них головну увагу звернено на проблему взаємин між по­неволеними й переможцями, на духовний розкол серед заво­йованих. • Доба раннього християнства відбивається в драматичній по­емі «В катакомбах» (1905), Де вже на фактах з життя пере­слідуваних імператорським Римом прихильників нової віри осуджується рабський дух, котрий сковує порив до свободи. У творі звучить ідея боротьби за правду, за свободу.

• Названі вище драматичні поеми характеризуються доміную­чим ліричним, суб’єктивним началом в окресленні дійових осіб, емоційністю ремарок, що сприяють створенню відповід­ного настрою. • Леся Українка вправно володіє білим віршем, тобто віршем без рим, який забезпечує природність обміну думками між дійовими особами. Виняткове місце у творчості Лесі Українки, як і в усій укра­їнській літературі початку XX ст. , посідає «Лісова пісня». Звер­нувшись до вічного, невичерпного джерела — фольклору рідного краю, вона сягнула верховин драматичного мистецтва, написавши драму-феєрію «Лісова пісня». 3. Історія створення твору (повідомлення учня) Творила (і шліфувала) вона цю перлину недовго — близько трьох тижнів. У квітні 1911 року, після лікування в Єгипті (Ге-луан, вілла «Континенталь») Леся Українка приїхала до Києва (за станом здоров’я не відвідала рідної Волині), а 2 червня вже була в Кутаїсі, де працював її чоловік К.

Квітка. Там 3 липня Почала писати «Лісову пісню», а 25 липня датується чорновий ав­тограф геніального твору. Ця праця відбувалася в стані великого напруження творчих і фізичних сил поетеси, про що вона розпо­відала в листі до сестри Ольги від 9 листопада 1911 року: «Пи­сала я її дуже недовго, 10–12 днів, і не писати ніяк не могла, бо такий уже був непереможний настрій; але після неї я була хвора і досить довго «приходила до пам’яті»… Далі я заходилась її пе­реписувати, ніяк не сподіваючись, що се забере далеко більше часу, ніж саме писання,— от тільки вчора закінчила сю мороку, і тепер чогось мені шия і плечі болять, наче я мішки носила». А в листі до матері від 2 січня 1912 року Леся, відповідаючи матері на запитання, що її спонукало написати «Лісову пісню», розкрила джерела цього твору: «А я таки сама «неравнодушна» до сеї речі, бо вона мені дала стільки дорогих хвилин екстазу, як мало яка інша.

Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними. А то ще я й здавна тую мавку «в уме дер­жала», ще аж із того часу, як ти в Жабориці мені щось про ма­вок розказувала, як ми йшли якимсь лісом з маленькими, але дуже рясними деревами. Потім я в Колодяжному в місячну ніч бігала самотою в ліс (ви того ніхто не знали), і там ждала, щоб мені привиділася мавка. І над Нечимним вона мені мріла, як ми там ночували — пам’ятаєш?

— у дядька Лева Скулинського… Ви­дно, вже треба було мені її колись написати, а тепер чомусь при­йшов «слушний час»— я й сама не збагну чому. Зчарував мене сей образ на весь вік».

Про цю подорож Лесі ще в дитинстві до Нечимного, під час якої вона вперше «зустрілася» у великому лісі з Мавкою, щоб потім усе життя не розлучатися з нею, цікаві спогади залишила Лесина сестра Ольга Косач-Кривинюк: «…Потім з своєю господи­нею пішли до лісу, туди, куди її свояк дядько Лев вибрався з бид­лом на літо. То було урочище Нечимне з великим лісовим бездо­нним, як говорили тамтешні люди, озером. З одного боку озера був смарагдово-зелений дерновий облудний берег, що йшов хви­лями під ногами і, прориваючись, не давав приступитись до самої води, а з інших боків береги були зарослі очеретом та різними хащами.

Кругом озера був старий густий великий листвяний ліс, з одного боку він підходив до поля, а з другого переходив у ста­резний сосновий бір, що простягся на багато верстов. У дядька Лева в Нечимному була хатина і шопа на сіно з трьома стінами і стріхою, з четвертого боку шопа була відкрита якраз у бік озера. В тій шопі на сіні ми ночували, тоді були саме місячні ночі, і Леся навіть вночі мала перед очима той краєвид з «Лісової Пісні», який був би найдокладнішою декорацією до неї, коли б я була малярем та намалювала його, як пам’ятаю досі…

У дядька Лева ми пробули три дні і дві ночі, ходили геть скрізь по лісі, в бір, коло озера. Дядько Лев не запалив у хаті, а клав огнище надворі, там і варив страву, там і грівся вночі, но­чуючи надворі біля вогню та раз у раз наглядаючи свого бидла. Ходячи по лісі та коло озера, надто ж сидячи біля вогнища, по­чули ми багато, багато оповідань про той ліс, про озеро, про всяку «силу» лісову, водяну, польову та про її звичаї і відносини між собою і людьми». Отже, як видно з наведеного листа до матері, спогадів сестри, образ Мавки Леся виношувала роками, адже вона з дитинства по­ринула в море українського фольклору. Недарма в одному з лис­тів Леся писала про себе, що вона вихована на фольклорі, як анг­лієць на Біблії (Біблію вона також знала добре). 4. Робота над змістом твору • Виразно прочитати ремарку, якою відкривається пролог. У чому своєрідність, яке призначення цієї ремарки?

Страницы: 1 2

Вы прочитали ответ на вопрос Драма-феєрія «лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа сюжету и если понрвился материал то запиши в закладки - » Драма-феєрія «лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа сюжету? СКАЧАТЬ.
  • Чим цікавий роман Тетяни Устиновій “Завжди говори “Завжди”?
  • Героїня цієї книги жила із упевненістю, що в її житті все складається благополучно, вона вірила в себе й у власного чоловіка, що здавався їй кращим з людей. Але все змінилося, її життя, придуманий нею мир, так добрий і затишний, звалився відразу. Довіряючи й люблячи, вона навіть не спробувала врятуватися, так їй і в голову не могло прийти, щоб рятуватися від того, кого вона любить Вибравшись з-під уламків, що звалилися, вона
  • Що означає ім’я Милослава?
  • З дитинства в Милослави формується дуже м'який і гнучкий характер. Вона в міру емоційна. Якщо вона радується, то робить це наскільки щиро, що просто немає сумнівів у її щирості. Свої емоції вона не вміє, і не хоче приховувати. Легкоранимая. Милославові дуже легко скривдити. І якщо таке відбувається, то вона замикається в собі, тому що не здатно на відповідну образу. Милослава схилу ідеалізувати навколишніх. Милославові не потрібно дуже оберігати від навколишнього світу,
  • Що означає ім’я Валерія?
  • Вона уразлива дівчинка, якщо вона надметься, то знайте це надовго. Оним словом ця дівчинка загадка, в одну мінуту вона весела, через дві вже не в дусі, і все це без веденої причини. Навіть коли Валерія взрослеет, вона залишається такий же непередбаченої. Е складний характер відштовхує багатьох людей. Вони просто не розуміють її, або просто не можуть упокориться з перепадами такого настрою. Валерія також непостійна у своїх переконаннях. Але якщо вам удасться
  • Що означає ім’я Глафіра?
  • Батьки дуже люблять Глафіру й ласкаво називають її Глашой. Найчастіше Гаша має більшу родину, у неї багато братиків і сестричок. Дуже походить на свого батька й зовні й внутрішньо. Вона із самого дитинства досить стругаючи й неусмішлива дівчинка. Глафіра приховує в собі всі емоції, вона повністю занурена в собі, і із цієї причини з нею дуже складно знайти загальну мову. Глафіра більша трудівниця. Вона прекрасна господарка, любить і вміє рукодельничать і
  • По яких ознаках можна визначити, що ви не вмієте цілуватися?
  • Нижче описані десять ознак того, що вам необхідно розвити вашу навичку: По-перше, коли ви збираєтеся поцілувати вашу дівчину, вона виглядає переляканої, начебто за нею женеться злочинець. По-друге, після поцілунку ваша коханка вся в слюнях. По-третє, під час поцілунку вона закриває рот. По-четверте, під час поцілунку ваша дівчина ніколи не втрачає контролю над собою, не сміється, не стогне, не погойдується. В-П'ятих, поки ви її цілуєте, у неї такий вид, немов вона читає

Оставь отзыв, а может несколько…

Для написания надо зарегистрироватся что займет пару минут.